Katalog
Tüm Kategoriler

Kullanım Koşulları

Sitenin hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin Kullanıcı Sözleşmesi https://girsatal.com

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, https://girsatal.com (bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır) ile Siteyi Reklam aramak, görüntülemek ve/veya yerleştirmek amacıyla kullanan tüzel kişilik veya birey (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasındaki https://girsatal.com adresi (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) ile İnternet kaynağının kullanımına ilişkin ilişkiyi düzenler.

Siteye kaydolarak veya Siteyi Reklamları aramak / görüntülemek için kullanarak, Kullanıcı bu Kullanıcı Sözleşmesini (bundan böyle "HŞ" olarak anılacaktır) kabul eder ve Sitenin kullanımıyla ilgili olarak belirtilen hak ve yükümlülükleri üstlenir.

Girişimcilik faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamayan Reklamların Siteye yerleştirilmesi, Sitede ve / veya Hizmet Koşullarında ve / veya teklifte aksi açıkça belirtilmedikçe ücretsizdir. Sitede ve / veya Hizmet Koşullarında ve / veya teklifte özel bir göstergenin yokluğunda, bunun tersi de geçerlidir: Kullanıcı tarafından sunulan ücretsiz bir reklam, doğrudan ticari faaliyetlerini yürütmek amacıyla değil, bunlarla bağlantılı olarak sunulmadığını gösterir. Kullanıcılar, Sitenin yeteneklerini iyi niyetle kullanmak ve Kullanıcıların gerçek amaçlarına uygun olmayan Reklamların yerleştirilmesine izin vermemekle yükümlüdür. Bu Hizmet Koşullarında kullanılan terimler

İnternet kaynağı, İnternet'te yayınlanması amaçlanan ve belirli bir metin, grafik veya ses biçiminde görüntülenen bir dizi tümleşik yazılım, donanım ve bilgidir. İnternet kaynağı, İnternet kullanıcıları tarafından bir etki alanı adı ve (Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyici) aracılığıyla kullanılabilir - bilgiye, yazılım ve donanım kompleksine veya uygun bir mobil uygulamaya erişime izin veren benzersiz bir elektronik adres.

Site, Kullanıcının Reklam yayınlamasına, aramasına ve görüntülemesine olanak tanıyan bir İnternet kaynağıdır. Site ile ilgili tüm haklar Yükleniciye aittir.

Kullanıcının Sitedeki Kişisel Hesabı (bundan böyle "Kişisel Hesap" olarak anılacaktır), Kullanıcı Reklamlarının, diğer hizmetlerinin, ödemelerinin yerleştirilmesini yönetmek, bilgi materyalleri ile Sitede sağlanan diğer eylemleri gerçekleştirmek için bir erişim arayüzüdür. Oturum açma, Kullanıcının Kayıt Verileri kullanılarak gerçekleştirilir.

Kayıt verileri - Kullanıcının kişisel hesaba erişmesine yönelik Kullanıcı kimlik verileri. Kayıt verileri şunlardan oluşur: giriş (Kullanıcının e-postası giriş olarak kullanılır), şifre, güvenlik sorusu ve güvenlik sorusuna cevap (Kullanıcı şifreyi unuttuysa kullanılır).Ayrıca, Kullanıcı sosyal ağ Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki veya Google+ üzerinden giriş yapabilir.

Duyuru - Site Kullanıcısının, Mallar hakkında bir teklif içeren (iletişim bilgileri, resimler ve ilgili bilgiler dahil) Kullanıcı tarafından Sitede yayınlanan, belirsiz bir kişi çevresine hitap eden bir bilgi mesajı.

Ürün - Kullanıcının Siteye Reklam verdiği herhangi bir ürün, ürün, hizmet, iş teklifi veya diğer teklifler.

1. Sözleşmenin Konusu

1.1 Yüklenici size hizmetlerini bu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu olan şartlarda sunar.

1.2 Kullanıcı Sözleşmesi, Yüklenici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Kullanıcı Sözleşmesinin yeni sürümü, Hizmet Koşulları'nın yeni baskısında aksi belirtilmedikçe, Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

2. Hizmetlerin tanımı

2.1. Site, Kullanıcının, elden çıkarma hakkına sahip olduğu Mallar ile ilgili bir işlem yapmak (teklif verme) için belirsiz bir kişi çevresine hitap eden teklifleri bağımsız olarak kendi riski altında tutmasına ve Sitenin diğer kullanıcılarının kendi takdirine bağlı olarak ve kendi sorumlulukları altında Kullanıcı tarafından Sitede yayınlanan teklifleri kabul etmelerini veya kabul etmemelerini, Kullanıcı ile uygun bir işlem yapmalarını veya sonuçlandırmamalarını, Sitede bir Reklam yayınlayarak. Yüklenici hiçbir şekilde Site'nin kullanıcıları arasında sunulan/sonuçlandırılan işlemle ilgili olarak Site'nin herhangi bir kullanıcısının ve/veya diğer ilgili kişilerin organizatörü, alıcısı, satıcısı, aracısı, acentesi veya temsilcisi olarak kabul edilemez ve değildir. Reklamın Kullanıcı tarafından Site'ye yerleştirilmesi sayesinde Site kullanıcıları arasında yapılan tüm işlemler, Yüklenicinin doğrudan veya dolaylı katılımı olmaksızın sonuçlandırılmakta ve yürütülmektedir.

2.2. Yüklenici, Duyurunun Siteye yerleştirilmesi veya Duyuruda yer alan iletişim bilgilerinin kullanılması yoluyla Site kullanıcılarına yapılan tekliflerin Sitenin diğer kullanıcıları tarafından alınacağına ve değerlendirileceğine dair Kullanıcıya herhangi bir garanti vermez.

2.3. Kullanıcı, bir karşı taraf seçerken, kendi sorumluluğu altında, Sitedeki Duyuruda yer alan teklifin geçerli ve meşru olduğundan bağımsız olarak bağımsız olarak işlem hakkında bir karar verirken dikkatli olmayı taahhüt eder.

2.4. Yüklenici ayrıca, sağlanması bir halka arz ile düzenlenen Site aracılığıyla ücretli hizmetler de sunmaktadır - https://girsatal.comservices/oferta

2.5. Sitenin ücretli hizmetlerinin sağlanması, Kullanıcının ücretli hizmetler için ödeme yaparken kabul ettiği bir halka arz - https://girsatal.com/services/oferta tarafından düzenlenir

3. Faillerin Hak ve yükümlülükleri

3.1.Sağla

3.1.1 Siteye gelen bilgiler Satıcının mülkiyeti olarak kabul edilir. Site, aksi takdirde Kullanıcı ile yazılı bir anlaşma yapılmadığı veya yürürlükteki yasaların gereklerine uymadığı sürece, bu bilgilerle ilgili herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne sahip değildir.

3.1.2 Sitede yer alan bilgiler, bu tür bilgileri içeren sayfada açıkça aksi belirtilmediği sürece, Satıcının yazılı izni olmadan yayınlarda çoğaltılamaz veya kullanılamaz. Sitede yer alan bilgilerin kopyalanması yalnızca kişisel kullanım için bireyler tarafından gerçekleştirilebilir.

3.1.3 Hiçbir koşulda, Site kullanımından veya Siteyi kullanamamasından kaynaklanan hasar, kayıp veya masraflardan Site sorumlu tutulamaz.

3.1.4. Site, istediği zaman, kendi takdirine bağlı olarak, a'da da dahil olmak üzere, Kullanıcının bu koşula uyması için Reklamları rastgele kontrol etme hakkına sahiptir

3.1.5. Site,  Sitenin kullanım kurallarını ve Sitenin hizmetlerini yöneten diğer belgeleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu belgelerin yeni baskısı, ilgili belgenin yeni baskısı tarafından aksi belirtilmedikçe, Siteye yerleştirildiği andan itibaren yürürlüğe girecektir.

3.2 Sorumluluklar

Bu Kullanıcı Sözleşmesinin bir parçası olarak, site taahhüt eder:

3.2.1 Kullanıcının Sitede Reklam yayınlamasına, Sitenin tabanındaki diğer kullanıcıların Reklamlarını belirli bir zamanda Yürütücünün belirlediği kurallara ve kısıtlamalara göre aramasına izin vermek.

3.2.2 Kullanıcının Reklamına erişimi yönetmesine ve belirli bir zamanda Kullanıcıların kullanabileceği diğer ayarları kendi kişisel hesabı aracılığıyla ayarlamasına izin vermek.

3.2.3 Kullanıcıya Reklamı ve/veya kayıt bilgilerini istediği zaman istediği zaman silme seçeneği sunmak.

3.2.4 Kullanıcıya, istediği zaman Sitede yer alan kişisel hesap aracılığıyla Sitede yayınladığı tüm bilgileri tamamen kendi takdirine bağlı olarak silme olanağı sağlamak.

4. Kayıt sırasında Kullanıcının yükümlülükler

Bu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında Kullanıcı taahhüt eder:

4.1 Bu ps'nin ayrılmaz bir parçası olan Reklam Yayınlama Kurallarını bilmek ve bunlara uymak.

4.2 Herhangi bir şekilde, Site aracılığıyla,Türk Ceza Kanunu yasalarına aykırı olarak bilgi göndermeyin.

4.3 Bilerek yanlış bilgi göndermeyin.

4.4 Kullanıcının buna uygun haklara sahip olmaması durumunda Siteyi, materyalleri ve/veya Ürünleri kullanarak yayınlamayacağı ve/veya aktarmayacağı. Bu, telif hakkıyla korunan materyaller, ticari markalar, patentler ve bilgilerin, gizliliğin, uygulanabilmesi için uygun izinlerin alınması gereken malların, bu tür izinlerin bulunmaması durumunda vb. Anlaşmalara karşı korunmayan materyaller için geçerlidir.

4.5 Sitenin bilgi güvenliğini ihlal etmeyin.

4.6 Kullanıcı tarafında yürütülebilir kodu, gömülebilir nesneleri gömmeyin, frame ve iframe, basamaklı stil sayfaları, html kodunu kullanmayın.

4.7 Başkasının adıyla veya başkasının adıyla (özel bir kişi veya kuruluş) temsil edilmeyecektir. Diğer kullanıcıları ve Site yönetimini kimlikleriyle ilgili olarak herhangi bir şekilde yanıltmayın.

4.8 Kullanıcının yazmadığı Sitede yer alan herhangi bir materyali imha etmeyin ve/veya değiştirmeyin.

4.9 Telefon numaraları, posta adresleri ve e-posta adresleriyle ilgili bilgileri Sitenin konusundan başka amaçlarla (arama, görüntüleme ve Reklam yerleştirme) kullanmayın.

4.10 Başkasının e-posta adresini veya Kullanıcının kullanım hakkına sahip olmadığı bir adresi kullanarak kayıt yaptırmayın.

4.11 Kişisel ofise erişmek için şifreyi üçüncü taraflara aktarmayın. Kullanıcı, Kullanıcının kişisel hesabından şifrenin kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak başka bir kişiye aktarılmasından kaynaklanan üçüncü şahıslar tarafından kendisine verilen tüm zararlardan tamamen sorumludur. Kullanıcı, şifrenin gizliliğini korumaktan ve Sitenin kendi şifresi aracılığıyla herhangi bir kullanımından sorumludur.

4.12 Siteye kaydolarak, Kullanıcı, kendisine verilen e-posta adresine, Satıcıdan ve ortaklarından bilgilendirici ve tanıtım amaçlı bir mesaj almayı kabul eder ve "abonelikten çık" düğmesine basılarak reddedilebilir.

4.13. Siteyi ziyaret ettiğinizde, Kullanıcının Sitedeki davranışını analiz etmek, Kullanıcının ilgisini belirlemek ve reklam mesajı kampanyasını optimize etmek için Kullanıcının çerezlerini kaydedersiniz. Çerezler - Web sunucusu tarafından gönderilen ve Kullanıcının bilgisayarında saklanan metin dosyası, Kullanıcının kimliğini doğrulamak, oturum durumunu izlemek ve İnternet'teki site kullanıcılarının kullanım istatistiklerini depolamak için kullanılır. Siteyi ziyaret ettiğinizde, Kullanıcı Sitedeki Kullanıcı davranışlarını analiz etmek ve onlara hedeflenen reklam mesajlarını almak amacıyla çerezlerini kaydetmeyi ve üçüncü taraflara aktarmayı kabul eder. Kullanıcı, çerezlerini analiz ederken elde edilen işlenmiş verilere göre hedefli reklamlar almayı kabul eder. Kullanıcı, kullandığı web tarayıcısının gizlilik / gizlilik / kişisel veri ayarlarındaki (tarayıcının terminolojisine bağlı olarak) ayarları değiştirerek çerezleri kaydetmeyi reddedebilir

5. Mesajlaşma

Mesajlaşma hizmeti, ilana konu olan ürün ve hizmet konusunda iletişim kurmak için kullanılır

İhlal durumunda içeriğin incelenmesi için mesaj alanında yer alan “Şikayet Et” butonunu kullanabilir veya sohbet alanınızda yer alan Destek girsatal bölümünden bildirebilirsiniz. Tarafımıza gelen şikayetler, politikamız doğrultusunda işleme alınacak ve değerlendirilecektir.

Mesajlaşma

  1. Hakaret, kaba ve nezaketsiz söz ya da ahlaka aykırı içerikli gönderimler yapılmamalıdır. Bu tarz gönderimler mesaj gönderiminin geçici olarak durdurulması veya kullanıcı hesabının kapatılmasına sebep olabilir.
     
  2. Mesaj gönderimi ilan hakkında bilgi almak için kullanılır. Farklı amaçla gereksiz/ilgisiz içerikler gönderilmesi, mesaj gönderiminin geçici olarak durdurulması veya kullanıcı hesabının kapatılmasına sebep olabilir.
     
  3. Farklı platforma yönlendirme yapılması veya ilan içeriğiyle ilgisiz bir şekilde reklam yapılması mesaj gönderiminin geçici olarak durdurulması veya kullanıcı hesabının kapatılmasına sebep olabilir.

Sistem dışında yapılan ve takip edilemeyen işlemler değerlendirme dışıdır, böyle durumlarda kullanıcılar yasal yollara başvurabilirler.

6. Sitede Reklam Yerleştirme Kuralları

6.1 Reklamlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olanlar (Reklamları yayınlayan kullanıcılar) bu göndericilere aittir. Yürütücünün, Kullanıcı tarafından Site aracılığıyla gönderilen ve/veya dağıtılan Reklamları önceden denetlemesi gerekli değildir. Kullanıcı, güvenilirliğin, eksiksizliğin veya yararlılığın değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, Reklamların yerleştirilmesi, dağıtılması ve aranmasıyla ilgili tüm riskleri bağımsız olarak değerlendirmesi gerektiğini kabul eder ve kabul eder.

6.2 Site kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın ve açıklama yapmadan, Kullanıcının kendilerine Reklam yerleştirmesini ve/veya dağıtmasını ve Siteden Reklamları kaldırmasını reddetme hakkını saklı tutar

6.3 Site, Reklamların içeriği ve koşulları ile ilgili gereksinimleri değiştirme hakkına sahiptir.

6.4 Site, okuyucuların algılamasına uygun nitelikler kazandırmak amacıyla Reklamları editoryal olarak işleme hakkını saklı tutar.

6.5 Site, Reklam yazarlarıyla yazışmama hakkını saklı tutar.

6.6. Sitede bir resim içeren (fotoğraf dahil) bir Reklam yayınlayarak Kullanıcı, Sarıcıya söz konusu resmi (sanat eserini kullanmak için açık lisans) aşağıdaki yollarla kullanma hakkını verir

İnternet üzerinden ve/veya üçüncü taraf internet kullanıcıları arasında e-posta kullanarak yerleştirme ve dağıtma. Söz konusu görüntülerin dağıtılacağı/dağıtılacağı/yerleştirileceği yer, zaman, seyirci, siteler, Satıcı tarafından kendi takdirine bağlı olarak bağımsız olarak belirlenir. Bununla birlikte, Site, bu tür bir yerleştirme, dağıtımın yanı sıra internet kullanıcılarının üçüncü taraflarının Kullanıcı Duyurusu yoluyla Kullanıcıya ulaşmasını garanti etmez;
Görüntüyü internet'te Satıcının reklam malzemesi olarak yerleştirmek.

Yukarıda belirtilen kullanım hakkı, Kullanıcının Siteye ilgili resmi içeren bir Reklam yayınladığı andan itibaren, söz konusu hakkı üçüncü taraflarla paylaşma olanağına sahip olarak, Kullanıcının söz konusu resmi içeren bir Reklamın Sitede yayınlanmasından bu yana, Kullanıcı tarafından herhangi bir sınırlama olmaksızın, Kullanıcı tarafından Yürütücüye hiçbir ücret ödemeden aktarılır. Kullanıcı, görüntülerin ceza kanunu olmadan kullanılmasına izin veri

6.7 Sitede yayınlanmak üzere Reklam verilmesine izin verilmeyen.

6.7.1 içeriği Türkiye mevzuatını ihlal eden (şiddet propagandası, ırksal nefret, pornografi vb. ıçerik)

6.7.2 İçeriği genel kabul görmüş ahlak ve ahlak normlarını ihlal eden içeriği

6.7.3 Bu bilgiler Site Politikasına ve Sitede Reklam Yayınlama Kurallarına aykırıdır

6.7.4. Bu izinlerin yokluğunda, uygulanması için özel izinlerin alınması gereken bir Ürün teklifini içeren ürünler

6.7.5. Cirosu mevcut Türkiye yasaları ve/veya uluslararası anlaşmalar tarafından kısıtlanmış veya yasaklanmış bir Ürün teklifini içere

7. Kullanıcıların kişisel bilgilerine erişi

7.1 Sitedeki Kullanıcı tarafından yayınlanan Reklamlarda yer alan tüm bilgiler, kişisel ofise erişim şifresi ve bu bölümde yer alan bilgiler haricinde herkese açıktır. Siteye Reklamlar yerleştirerek Kullanıcı, yayınlanan bilgilerin Sitede kamuya açık olarak yayınlandığını, yani internet erişimi olan bir cihazdan herhangi bir yerde bulunan herhangi bir Siteye (sınırsız sayıda kişi) ziyaretçiye bilgi verilebileceğini anlar. Buna göre, Kullanıcı, spam e-posta listelerine e-posta adresinin girme riski, çeşitli dolandırıcılara e-posta adresinin girme riski, telefon numarasının SMS spam göndericilere ve/veya SMS dolandırıcılarına ulaşma riski ve bu bilgilerin yerleştirilmesinden kaynaklanan diğer riskler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür bilgilerin yerleştirilmesiyle ilgili tüm riskleri anlar ve kabul eder.

7.2 Kullanıcının, Reklamda yer alan bilgileri değiştirmesine erişimi, yalnızca Kullanıcı tarafından Siteye kaydolurken seçilen benzersiz Kullanıcı adı ve şifresine dayanarak yapılır. Şifrenin korunmasından kullanıcının kendisi sorumludur

7.3 Erişim şifresi kaybolduğunda, Kullanıcı kayıt sırasında kendilerine verilen e-postaya bir şifre hatırlatıcısı alma ve kişisel hesabınıza giriş yapma olanağına sahiptir

7.4 Site, Site kullanıcılarının kişisel bilgilerinin yetkisiz kullanımını önlemek için mümkün olan her türlü çabayı göstermektedir. Bununla birlikte, site, Kullanıcının kişisel bilgilerinin olası bir şekilde kötüye kullanılmasından sorumlu değildir

Yürütücünün kontrolü dışındaki yazılım, sunucu veya bilgisayar ağlarındaki teknik sorunlar;
Sitenin kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak üçüncü şahıslar tarafından amaçlanmayan şekilde kullanılmasıyla ilgili Site kesintileri,
Kayıt koşulları ve Yürütücüyle yapılan anlaşmalar nedeniyle bu bilgilere erişimi olmayan diğer kişilere parolalar veya Siteden (kasıtsız olanlar da dahil olmak üzere) kullanıcılarla bilgi aktarımı yapılır

7.5. Kullanıcı bağımsız olarak ve gönüllü olarak, bu Kullanıcı Sözleşmesinin yerine getirilmesi amacıyla, Yürütücüye kişisel ve diğer kişisel bilgileri (Kullanıcının soyadı, adı, soyadı veya takma adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve Kullanıcının Siteyi kullanırken sağladığı diğer bilgiler) Kamuya açık erişime sunma veya yayınlama kararı alır

7.6. Siteye kaydolarak, Kullanıcı girdiği kişisel verilerin (isim, telefon, e-posta vb.)  ("Kişisel Veriler Hakkında") uygun olarak toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını ve kullanılmasını kabul eder. Kullanıcı ayrıca, üçüncü tarafın http://girsatal.com bir ortağı olması ve kullanıcılara ek hizmetler sağlamak için bilgi sistemleri sağlaması durumunda bu verilerin üçüncü bir tarafa aktarılmasını kabul eder. Böyle bir durumda verilerin üçüncü bir tarafa aktarılması, bu verilerin öznelerinin haklarının yeterli şekilde korunmasını sağlayan otomasyon araçları kullanılarak gerçekleştirilmeli ve üçüncü taraf tarafındaki bilgi sistemi uygun sertifikaya sahip olmalıdır. Sınır ötesi veri aktarımı, ancak bilgi sisteminin sunucularının bulunduğu yabancı devlette kişisel veri sahiplerinin haklarının yeterli şekilde korunmasının sağlanması durumunda mümkündür. Kullanıcı, mail@girsatal.com destek servisiyle iletişime geçerek hesabını istediği zaman devre dışı bırakabilir

7.7 Kullanıcının profilde yer alan kişisel bilgileri (Soyadı, Adı, Soyadı vb.) Değiştirmesine erişimi yalnızca Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen benzersiz Kullanıcı adı ve şifresine dayanır.

8. Site materyallerini Kullanmı

8.1 Sitenin her kullanıcısı, kendi adına yayınlanan bilgilerden ve bu yerleşimin sonuçlarından sorumludur.

8.2 Site yalnızca bilgilerin iletilmesi için bir araçtır ve Yürütücü hiçbir şekilde onun geçerliliğinden ve güncelliğinden sorumlu tutulamaz.

8.3 Site, Siteden ihmalkar, ihmalkar veya bilerek eksik bilgileri hariç tutmak için mümkün olan her türlü çabayı gösterir, ancak sonuçta sorumlu olan kişiler bunun sorumluluğundadır

8.4 Site materyallerinin yeniden basılması ve başka şekilde kullanılması durumunda, Siteye bağlantı zorunludur.

8.5 Kullanıcının Reklamda yer alan bir reklamı veya bilgilerin bir kısmını Sitenin dışındaki kendi veritabanında saklaması durumunda, Kullanıcı Kişisel Veriler Yasası kapsamında Kişisel verilerin operatörü olarak bundan sorumludur.

8.6 Siteden bilgi okumak için yazılım araçlarını (komut dosyaları, robotlar) kullanmanıza izin verilmez

8.7 Sitenin logosu, adı, tasarımı, dekorasyonu ve genel görünümü girsatal.com mülkiyetindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır

9. Garantiler ve Sorumluluklar

9.1. Kullanıcı bağımsız olarak, kendi takdirine bağlı olarak ve Yürütücünün kontrolü dışında, Sitede reklam verebilecek Reklamlar yayınladığından, Kullanıcı, Sitede kendisine gönderilen tüm Reklamlarla ilgili olarak, "Reklam Hakkında" Türkiye İdari Kanunu tarafından öngörülen tüm sonuçlarla birlikte bir reklamveren ve reklam yayıncısı olarak kabul edilir

9.2. Sitede İlanlar yayınlayarak, Kullanıcı, Ürünün zorunlu sertifikasyona tabi olması da dahil olmak üzere (bu tür mallar için yasalar tarafından öngörülüyorsa), reklamda belirtilen Ürünleri satma hakkına sahip olduğunu garanti eder. Kullanıcı, bu maddede belirtilen garantilerin ihlal edilmesinden bağımsız olarak sorumludur. Site, ilgili Duyuruda belirtilen Ürün için (beyan/uygunluk belgesi dahil) destekleyici belgeleri Kullanıcıdan talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, ürün için destekleyici belgelerin sunulmaması durumunda, Site, ilgili reklamı, Satıcıya herhangi bir ceza uygulanmadan Siteden geri çekme hakkına sahiptir

9.3. Kullanıcı, yayınladığı Reklamın içeriğinin, «Reklam Üzerine», «Çocukların sağlıklarına ve gelişimlerine zarar veren bilgilerden korunmasına ilişkin» yasa dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevcut Türkiye yasalarına uygunluğundan sorumludur. Üçüncü taraflarca (devlet kurumları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), Kullanıcı tarafından gönderilen İlanlar/ve veya ilgili İlanta belirtilen ürünlerle ilgili olarak, Yürütücüye karşı taleplerin sunulması durumunda, Kullanıcı bu tür iddiaları bağımsız olarak ve kendi masraflarıyla çözmeyi taahhüt eder ve yukarıdaki taleplerle bağlantılı olarak söz konusu zararların Yürütücüsünden kaynaklanıyorsa, bunları Yürütücüye tam olarak tazmin edecektir

9.4. İnternet sitelerinin kullanıcılarını tanımlamak teknik nedenlerden dolayı zor olduğu için, kayıtlı kullanıcıların gerçekten kendileri için verdikleri kişiler olduklarından sorumlu olan kişi sorumlu değildir ve bu nedenle Kullanıcıya veya başkalarına neden olabilecek olası zararlardan sorumlu değildir

9.5. Siteden gelen bilgileri kullanarak Kullanıcı, Sitede yer alan bilgilerin olası güvensizliğinin yanı sıra bazı bilgilerin kendisine tehdit edici, saldırgan, bilerek yanlış, kaba, müstehcen görünebileceği ve Siteyi kendisi için kullanma olasılığına ilişkin bağımsız olarak karar verdiği gerçeğinin bilincinde ve risklerini kabul eder

9.6. Site, Kullanıcı tarafından yayınlanan Reklamların belirli sayıda Site kullanıcısı tarafından veya en az bir kişi tarafından görüntüleneceğini garanti etmez.

9.7. Site tarafından kullanılan yazılımların, sunucuların ve bilgisayar ağlarının hatalardan ve bilgisayar virüslerinden arınmış olduğunu garanti etmez. Sitenin kullanımı veri kaybına veya ekipmanın bozulmasına yol açtıysa, Yürütücü bundan sorumlu tutulamaz

9.8. Site, kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanıcı Sözleşmesini ve/veya Siteyi veya Reklamları kullanmak için diğer kuralların şartlarını ihlal eden Kullanıcının, hem genel olarak hem de kısmen, Kullanıcının kişisel hesabına erişimini sona erdirmek veya geçici olarak askıya almak da dahil olmak üzere, erişimini durdurma hakkını saklı tutar.

9.9. Bu site çerçevesinde ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, Türk Ceza Kanunları yasalarına uygun olarak Sitenin bulunduğu yerde mahkemede incelenmeye tabidir. Bu sözleşme, site ile Kullanıcı arasında ajans ilişkileri, ortaklık ilişkileri, ortak faaliyet ilişkileri, kişisel işe alım ilişkileri veya bu sözleşmede açıkça belirtilmemiş başka bir ilişki kurulması olarak anlaşılamaz.

10. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "GİRSATAL" tarafından “Site”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Site”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

 

Menü
Web sitemize kaydolun

ve 150 ₺ bonus anında hesabınızda!

Giriş / Kayıt

Web sitemize kaydolun

ve 150 ₺ bonus anında hesabınızda!

Kayıt ol

Bu Site, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için çerezleri kullanır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: Çerez politikası

Kabul et
Açık artırma bitti
dakika
saniye
Seçildi
Ekle
Açık artırma bitti
Seçenekleri gizle
Tüm parametreler
Silmek istediğinizden emin misiniz?